Новини, Обяви

Публично обсъждане на бюджета на община Самоков ще се състои на 12 януари

Покана

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков
кани
жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на Общината /V етаж/
на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Самоков
Уважаеми съграждани,
Предстои обсъждането на бюджета на Община Самоков за 2018 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 11.01.2018 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg
Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2018 г. са публикувани на адрес www.samokov.bg .
Очакваме ви!

Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Leave a Reply