Новини, Политика, Шарен свят

Пушенето в закрити места е забранено от 1 юни, санкциите са високи

На 29 май 2012 г., в бр. 40 на “Държавен вестник”, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът въвежда забрана за тютюнопушенето в закрити обществени места, в помещенията с обособени места. Забраната за тютюнопушенето, въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, влезе в сила от 1 юни 2012 г.
Новото положение, което е регламентирано в чл. 56, ал. 3 от Закона за здравето е, че обособените самостоятелни помещения, в които досега се допускаше тютюнопушене, вече отпадат, като изключение се допуска единствено за сградите на летищата.
На практика във всички затворени работни помещения и закрити обществени места от 1 юни т. г. са забранява категорично тютюнопушенето.
Важен момент е и промененият размер на санкциите за нарушение на забраната за тютюнопушене.
За физически лица тя става от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв.
За еднолични търговци санкцията е в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
За юридически лица глобата е от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Упражняването на държавен здравен контрол от 1 юни ще бъде свързано с измененията на чл. 56, ал. 3 от Закона за здравето, публикувани в “Държавен вестник”, бр. 40 от 29 май т. г.

д-р Георги Канзов
директор на Регионалната здравна инспекция в Софийска област

Leave a Reply