Новини, Шарен свят

Първа копка на новото депо

В първия ден на зимата – понеделник, 22 декември, бе направена първа копка на новото регионално депо за отпадъци.
Строежът започва в м. Катранджия, непосредствено до сегашното сметище. В бъдещото ново модерно депо ще се събират и обработват отпадъците на 4-те съседни общини – Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. Така започва и практическата работа за изпълнение на проекта „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец – Самоков”.
След като свещ. Михаил Колев отслужи водосвет с пожелание за успешна работа, честта да направят символична първа копка имаха кметът на Самоков и председател на сдружението на 4-те общини Владимир Георгиев, директорката на Регионалната инспекция по околната среда и водите Ирена Петкова, ръководителите на фирмите-изпълнители Доменик Хамерс и Цветанка Пашова. Бутилка шампанско бе счупена върху багера, който също направи своята първа копка.

Сред присъстващите бяха народният представител Радослав Стойчев и общински съветници. Тук бе и кметът на Костенец Радостин Радев.
Сложено бе началото на изпълнението на едно сериозно и дълго оспорвано от опоненти начинание. Дано упоритостта в защитата му като единствена алтернатива за решаване на проблема с управление на отпадъците се оправдае с изпълнението на всички изисквания за европейско качество и за чиста и безопасна околна среда.
Часове преди първата копка пък зам.-кметът Сия Шехтанова, която е и ръководител на екипа за работа по проекта, даде пресконференция в сградата на Общината. Г-жа Шехтанова представи екипа си: координатор е Елена Лобутова, еколог, а юрист – Ангелина Вангелова, секретар на Общината.
„Това е последната възможност на Самоков да изгради регионално депо с финансиране от Европейския съюз”, изтъкна кметът Георгиев. В отговор на въпрос той каза, че ще се разчита на сериозен контрол относно качеството на работа от страна на фирмата за строителен надзор и от специалистите на Общината.
Г-жа Шехтанова посочи, че новото депо ще обслужва общо около 73 хил. души население. Капацитетът на цялостното съоръжение е 850 хил. тона, капацитетът на сепариращата инсталация – 25 хил. тона годишно, а на компостиращата инсталация – 20 хил. тона годишно.
Общата стойност на проекта е 9 478 365 лв. Основната част от тях – 8 732 417 лв., идват по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” /7 422 555 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и 1 309 862 лв. са съфинансиране от държавния бюджет/. Четирите общини от региона ще подпомогнат начинанието с общо 745 947 лв.
Крайният срок за изпълнение на задачите е 31 октомври 2015 г.
На 21 ноември в Самоков бяха подписаха договори за строителството на първия етап и т. нар. външни връзки /от г-н Хамерс като председател на „Геотехмин” ООД/; за изпълнение на проекта за проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация /от г-жа Пашова от „Обединение чистота БКС-Самоков 2014г.”/; за доставяне на машини и съоръжения /от Борис Влахов от „Бонима” ЕООД/; за строителния надзор на обекта /от Юлиян Тюфекчиев от ДЗЗД „Логистика М”/.

Евгения Попова

Leave a Reply