Новини, Шарен свят

Първа копка на нов търговски център

В лек ден – понеделник, 19 март, с водосвет бе направена първата копка на нов търговски център. Сградата ще се издигне южно от доскорошния триетажен градски универсален магазин в центъра на града ни, като по този начин ще се увеличи цялостната търговска площ на магазина.
Отгоре пък – върху съществуващата част и върху пристройката, ще се надстроят етаж и полуетаж, в които ще се оформят 13 жилищни апартамента.
От южната страна – откъм ул. “Търговска”, при входа, ще се монтира панорамен асансьор, който ще обслужва търговската част на магазина. В новия център ще се обзаведе и модерна кафе-сладкарница.
Собственици на обекта и изпълнители на строителството са Бойка и Георги Караджинови – строителни техници с дългогодишен стаж в бившия Стройрайон – Самоков.
През последните години те са осъществили строителството и експлоатацията на модерна смесена сграда в града ни, в която се намират заведението “Бонита” и жилищни апартаменти на горните етажи. Караджинови са били и ръководители на много строителни обекти в Самоков през 80-те и 90-те години на миналия век.
Първата копка бе уважена от доста наши съграждани, повечето – бивши колеги на собствениците – ръководители и работници от някогашния Стройрайон. С пожелание за успешно завършване на начинанието и с разбита бутилка шампанско в кофата на багера се спазиха строителните традиции.
Самото строителство трябва да приключи за две години. За финансирането му ще се използва банков кредит. Строителният надзор ще осъществява фирма “Самоков инвест” с ръководител инж. Катя Масларска.

Leave a Reply