Новини, Шарен свят

Първа национална среща на горските педагози

Югозападното държавно предприятие с център Благоевград стана съорганизатор и спомоществовател на първата национална среща на горските педагози. Над 100 горски педагози от цялата страна участваха във форума, на който бяха представени постигнатите досега резултати и се набелязаха бъдещите стъпки за развитието на мрежата от горски педагози в нашата страна.
Участниците научиха и повече за дейностите по горска педагогика в Европа и у нас, както и за предизвикателствата пред българските лесовъди. Показани бяха презентации по темата и за заниманията с деца като част от ангажиментите на лесовъдите в различни райони на страната. 
Общо 33 са обучените горски педагози от централното управление и държавните горски и ловни стопанства на територията на Югозападното предприятие. От тях 28 са преминали първо ниво, трима имат второ ниво на обучение, а двама са завършили последното трето ниво – “мастър клас”. По време на кампаниите “Лесовъд за един ден”, “Растем заедно с нашата гора” и “Горска педагогика” през последните три години са се състояли занимания с над 2000 деца и младежи.
Председателят на Съюза на лесовъдите в България проф. Иван Палигоров връчи почетен плакет за принос за развитието на горската педагогика на директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов.

Leave a Reply