Новини, Шарен свят

Първият етап на крайречната зона ще струва 1.2 млн. лв.

Общината обяви обществена поръчка за благоустрояване на крайречната градска зона – I етап. Предвижда се да бъде извършено строителство на прогнозна стойност 1 231 509 лв. без ДДС.
Целият обект ще се изгражда на три етапа, всеки от които ще се изпълнява самостоятелно. Първият етап обхваща зона с площ от около 28 дка край р. Искър в рамките на града ни.
При оценяването на офертите ще се обърне най-голямо внимание на предлаганата цена, а след това на технологичната последователност на строителните процеси и на мерките за намаляване на затрудненията на местното население при извършването на самите строително-монтажни работи.
Подробно обявление е публикувано на интернет страницата на Общината.
Офертите на кандидатстващите фирми трябва да се подадат до 7 ноември включително. Самите документи ще бъдат отворени на 10 ноември.

Leave a Reply