Първолаците ще получат по 250 лв. еднократна помощ

Родителите на на ученици, записани в първи клас през учебната 2020-2021 г. за първи път, ще получат по 250 лв. еднократна помощ.
Изисква се средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца.
Помощта ще се отпуска без изискване за доходи на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и на деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до 15 октомври 2020 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*