Агенция „Пътна инфрастрктура” отговори на кмета Георгиев за лошите пътища

Снимка: архив

В края на ноември кметът Владимир Георгиев е получил отговор на своето писмо, изпратено още през август до Агенция „Пътна инфраструктура”, посветено на лошото състояние на пътищата към Самоков.
От агенцията уведомяват, че в района между Радуил и Боровец повредените участъци са обезопасени със сигнализация, а на активните свлачища са поставени бетонни предпазни елементи. В началото на септември е възложено изготвянето на проект за ремонт на пътя. Строителството ще започне след като бъдат направени геоложки проучвания, които да установят причината за пропаданията и след набелязването на мерки за трайно укрепване на пътя. По предварителна оценка за ремонта ще са необходими около 2 млн. лв.
Във връзка с лошото състояние на пътя за София през Ярема в частта му от шосето за Дупница до Ковачевци през тази година са изготвени проекти за „превантивен ремонт” на участъците от Ковачевци до Алино, от Алино до Белчин и от пътя за Дупница до Рельово. Ремонтът ще започне след съгласуване на проектите и осигурено финансиране.
По повод крещящата необходимост от основен ремонт на шосето за Дупница от пътното ведомство уведомяват, че на 17 октомври т. г. проектът е подаден до управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” за финансиране. Обществената поръчка за изпълнител на строително-ремонтните дейности е на финален етап. На 19 ноември, както и „Приятел” вече информира в миналия си брой, са отворени ценовите оферти на кандидатите. Стойността на строителството е около 16 млн. лв. Във връзка с поръчката за строителен надзор сега се оценяват техническите предложения. Строителните дейности ще започнат след сключване на договорите с избраните изпълнители.
„Агенция „Пътна инфраструктура” отчита значението на добрата инфраструктура за развитието на туризма и бизнес средата на територията на община Самоков и Ви уверяваме, че усилията ни ще бъдат насочени към подобряване на състоянието на републиканската пътна мрежа до Самоков и Боровец”, завършва изпратеното до кмета писмо.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*