Новини, Шарен свят

Пътно трасе “Рила” става обект с национално значение

Министерският съвет обяви на 11 април пътно трасе “Рила” за обект с национално значение. За подобни обекти на заседание на правителството бяха обявени и десетки други пътища в региона и страната.
Високоскоростен път “Рила” ще бъде 4-лентов и ще свързва Самоков с Дупница и Ихтиман.
Определянето на дадено трасе за обект с национално значение означава, че могат да се ползват облекчения по отношение на процедурата за отчуждаване на частни имоти. По този начин се дава възможност и да се ускорят процедурите за одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж и влизането им в сила.

Leave a Reply