Новини, Шарен свят

Пътят за Доспей бе ремонтиран

Завърши обновяването на доспейското шосе. Положени са два слоя асфалтова настилка, изградени са подходи към околните коларски пътища, обслужващи земеделските имоти; монтирани са и мантинели. Предстои да се сложи маркировка. По искане на жителите на селото се предвижда на три места да се поставят и т. нар. лежащи полицаи за  ограничаване на скоростта. Като част от ремонтните дейности е прокарано и трасе с оптичен кабел до селото.
Изпълнител на строително–ремонтите дейности е фирма „Бекастрой”. Предстои обектът да бъде приет от държавна приемателна комисия, за да се въведе официално в експлоатация.
В Доспей ще се подменят и тротоарните плочки в центъра. Наскоро пък бе изградено отклонение от централния водопровод, за да се снабди с вода сградата на читалището.
Ремонтът на пътя е на стойност 700 хил. лв. Този ремонт е част от по-голям проект на Общината, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на селските райони”.
Общата стойност на проекта е 4.3 млн. лв. Изпълнението му е започнало през септември м. г. с реконструкцията на пътя в Белчин, който бе завършен през декември. В рамките на проекта сега се работи по обновяването на трасетата от Драгушиново до Злокучане и от Злокучане до отклонението на софийския път. Там вече са положени оптичен и електрически кабели. Със средства на Общината е монтирано и осветление по отсечката от Самоков до Драгушиново.
Строителният надзор по изпълнението на проекта се осъществява от „Трансконсулт – БГ” ООД. а консултантските услуги – от „Ди Джи Консулт” ООД.

Leave a Reply