Пътят през Белчин е готов, държавна комисия извърши оглед

Държавна комисия огледа на място на 26 февруари обновения път през Белчин и на свое заседание обсъди изпълнението. Предстои издаването на т. нар. акт 16 за въвеждане на обекта в експлоатация.
Участъкът обхваща отклонението за Белчин от пътя за Дупница, отсечката през селото, площадното пространство и трасето до разклона на шосето за Ярема. По цялото протежение е положена нова асфалтова настилка, поставени са маркировка и пътни знаци, оформен е банкетът на пътя, трасирани са отводнителните канавки. На опасните участъци, на завоите и на мостчетата са монтирани мантинели. Целият път – с дължина около 5 км, е завършен в края на миналата година.
В приемателната комисия са участвали представители на строителното министерство, на Пожарната и полицията, експерти от Община Самоков и др. Присъствали са представители на фирмата изпълнител – „Главоболгарстрой”, на фирмата за строителен надзор – „Трансконсулт-БГ” ООД, и на консултантската фирма „Ди Джи Консулт” ООД.
Стойността на целия проект е 4.3 млн. лв. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони, подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Предстои по този проект да се обновят и пътищата за Драгушиново и Злокучане, за Доспей, както и отклонението от Злокучане до шосето за София.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*