Новини, Шарен свят

Работещи в общинските фирми от страната се обучаваха в Самоков

За представители на търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия в страната бе организирано обучение от 8 до 10 октомври в Самоков, в хотелския комплекс „Арена“. Организатор бе търговското дружество на Националното сдружение на общините.
Подобно обучение се организира за пръв път. От сдружението споделиха, че идеята за обучението е възникнала по време на национален форум на общинските предприятия и търговски дружества през март т. г.
Сега, по време на обучението в Самоков, бяха изнесени лекции, проведоха се дискусии, обмениха се опит и добри практики. Целта бе работещите в общинските предприятия и търговски дружества да придобият по-висока квалификация и тяхната дейност да стане по-ефективна.

Leave a Reply