Новини, Шарен свят

Работници и партийци също ще чистят

Във връзка с националната кампания „Да изчистим България за един ден”
фирма „Самел-90” АД пое инициативата за организацията на работници и служители от фирмата, както и за всички желаещи да почистят района между моста при „Самоковска текстилна компания” АД и Лаго от страната на левия бряг на река Искър – доброволно и със собствени средства.

XXX

Общинските съветници от сдружение „Самоковци за Самоков” и сдружение „Самоковци за Самоков” предоставят машини и транспортна техника за почистване на района между селата Драгушиново и Злокучане и околностите на град Самоков във връзка с националната кампания „Да изчистим България за един ден”.

Leave a Reply