Новини, Шарен свят

Развалят незаконни постройки в Седми квартал

Самите собственици започнаха на 16 февруари събарянето на две свои незаконни постройки в ромския квартал. В противен случай, съгласно заповед на кмета, трябваше да се пристъпи към принудително събаряне на построеното.
Както уточниха от Общината, заповедта е издадена след проверка и констатации на експертите по незаконно строителство. Собствениците на имотите са наематели на общински терени и нямат документи за новите постройки. Сега са предпочели сами да ги развалят, за да могат да съхранят материалите и да си спестят разходите по евентуално принудително събаряне.
При първата къща – обект на събаряне, част от местните жители се опитаха да защитят своя съкварталец, който живеел в полуразрушена постройка с две малки деца. От общинската администрация обаче контрираха, че гражданите могат да закупят право на строеж, като им се осигуряват и типови проекти за изграждане на жилище. Събралите се роми призоваха да се съборят всички незаконни постройки в цялата махала и да се даде възможност на местните да построят законно жилища с ток и водопровод.
На същата улица е започнат нов незаконен строеж, който също предстои да бъде премахнат. Съгласно промените в Закона за устройство на територията, от две години общините имат правомощия за контрол по незаконното строителство. За този период, както заявиха от местната администрация, са издадени предписания за събарянето на 10 незаконни строежа. Същевременно прави впечатление, че и самите жители на ромския квартал вече проявяват нетърпимост към лошите условия за живот там и стремеж да имат законни къщи.
От Общината се надяват, че ще може да се осигури в бъдеще финансиране по проекти, за да се премахне сега съществуващото на практика гето и да се осигурят нормални условия за живот на всички местни жители. Това ще бъде и предпоставка за подобрения в много сфери, включително и за намаляване на престъпността.

Leave a Reply