Кухня, Новини, Шарен свят

Раздават втората част от помощите от 9 декември

Раздаването на хранителните продукти за правоимащите социално слаби от втория транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз” ще започне в близките дни.
На живеещите в Бели Искър, Говедарци, Гуцал, Доспей, Маджаре, Мала църква, Марица, Ново село, Радуил и Шипочан помощите ще бъдат раздавани от 9 до 31 декември.
Живеещите в останалите села на общината ще получават продуктите от 16 декември до 6 януари.
Правоимащите жители на Самоков могат да вземат полагащите им се продукти в периода от 9 до 21 декември включително и от 7 до 15 януари включително. Всички, които не са се снабдили с помощи по време на първия транш тази есен, ще могат да ги получат от 9 до 15 януари включително.
От Българския червен кръст поясниха, че правоимащи са лицата, получавали целеви помощи за отопление от държавата за отоплителен сезон 2012/2013 г.; лицата, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление през същия сезон и чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.; неосигурените майки (осиновителки), получавали през предходната 2012 г. месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца; лицата, получавали през 2012 г. месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца; семействата, получили през 2012 г. еднократна целева помощ за покриване на част от разходите за първокласници в началото на учебната година по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца; лицата, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през 2012 г. в дейност „Личен асистент“ по националната програма „Асистенти за хора с увреждания“; лицата, подпомогнати през 2012 г. с еднократна помощ съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.
Списъците на правоимащите са изготвени от самоковската дирекция „Социално подпомагане”.
Всеки правоимащ ще получи 2 кг ориз, 5 кг захар, 1 кг фасул, 2 кг леща, 5 л олио, 4 кутии картофено пюре, кофичка плодов конфитюр, 5 кофички пчелен мед, 2 кутии вафли. Общото тегло на продуктите е 20,4 кг.
Продуктите ще се раздават в бившето училище „Никола Драмалиев”, на ул. „Бузлуджа” 2.
За живеещите на ул. „Здравец” работното време ще бъде от 8,30 до 12,30 ч.
От 13,30 до 17,30 ч. е работното време за раздаване на продуктите на живеещите на всички други улици и квартали в Самоков.
Храните ще се получават само срещу представяне на оригинална лична карта или нотариално заверено пълномощно, в което изрично е записано получаването на социални помощи.
От Софийския областен съвет на БЧК приканиха правоимащите да имат готовност да заплатят 1 лв. доброволен членски внос в полза на Червения кръст.

Leave a Reply