Различни, но заедно, с уважение и вяра в доброто

Учениците от началния курс на ОУ „Христо Максимов“ отбелязаха на 16 ноември Световния ден на толерантността с различни изяви. Първокласници избраха мотото „Различни, но заедно“. Те изработиха коронки с основните принципи на толерантност, слушаха приказката „Моите красиви рога“, дискутираха по темата, като изразяваха собствено мнение за значението на думата „толерантност“. „Хората по света се раждат различни и неповторими. И ние сме различни, но сме заедно. Заедно учим, творим, играем. Уважаваме мнението на другите и ги приемаме такива, каквито са.“
„Един свят, общи мечти. Търпение, уважение и вяра в доброто“ – това е апелът на учениците от трети клас.
„Заедно сме по-силни и можем повече“ – мотото, което пък избраха учениците от четвърти клас.

х х х

На 16 ноември 1996 година на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, по силата на която понятието е дефинирано по следния начин:  „толерантност“ означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността е хармония в многообразието. Толерантността представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и цели, т.е. приемане на другите такива, каквито са.
Българският тълковен речник определя толерантността като „търпимост към чуждото мнение“, други речници като „готовността да се приемат чувства, навици или вярвания, които са различни от нашите собствени“.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*