Новини, Читателски

Разписанието да се актуализира

На няколко пъти напоследък във вестника се писа за градския транспорт, за автобуса, който изпълнява тази роля. Имаше благодарности до Общината за осигурения безплатен превоз, особено до гробищните паркове и Дома за стари хора. Добре би било ако се вземат наистина предвид и предложенията за нови спирки.
Необходимо е обаче да се помисли и за разписанието. Табелата например, която е поставена на спирката пред читалище-паметник “Отец Паисий”, не е валидна. Нека се постави реално разписание, с точните часове и минути на преминаване на автобуса, за да могат точно да се ориентират и самите граждани, които ще го ползват. Редовно ползващите градския транспорт сигурно знаят кога са курсовете, но нали понякога и на други хора се налага да пътуват…
Добре ще бъде да се прегледат и табелите /ако ги има/ на останалите спирки, за да се актуализират и те.

Д. Йорданова

Leave a Reply