Новини, Читателски

Разписанието на градския транспорт да го има на всяка спирка

Нашата читателка Йорданка Георгиева предлага в писмо до редакцията да се публикува разписанието на градския транспорт. Вестникът ни е публикувал разписанието няколко пъти, но съобразявайки се с желанието, го поместваме и в днешния брой.
Георгиева предлага още разписанието да бъде сложено и на всяка от автобусните спирки. Смятаме, че това предложение е уместно и го подкрепяме. Очакваме, че от общинската администрация ще се предприемат мерки в тази насока. Така безспорно ще се улеснят пътуващите, по-голямата част от които са възрастни или хора в не добро здравословно състояние.

Leave a Reply