Новини, Шарен свят

Разписание на градския автобусен транспорт

8,50 ч. Автогара – центъра – ул. „Отец Паисий” – Легето – ул. „Христо Смирненски” – стадиона
9,00 ч. Стадиона – ул. ”Христо Смирненски” – Легето – ул. “Отец Паисий” – центъра – автогарата – болницата – кв.” Самоково”
9,30 ч. „Самоково” – болницата – центъра – Ридо
10,20 ч. Ридо – центъра – болницата – „Самоково”
10,30 ч. „Самоково” – болницата – центъра – ул. ”Отец Паисий” – Легето – ул. ”Христо Смирненски” – стадиона
11,00 ч. Стадиона – ул. ”Христо Смирненски” – Легето – ул. ”Отец Паисий” – центъра – автогарата
13,50 ч. Автогарата – центъра – ул. ”Отец Паисий” – Легето – ул. ”Христо Смирненски” – стадиона
14,00 ч. Стадиона – ул. ”Христо Смирненски” – Легето – ул. „Отец Паисий” – центъра – болницата – „Самоково”
14,30 ч. „Самоково” – болницата – центъра – Ридо
15,20 ч. Ридо – центъра – болницата – „Самоково”
15,30 ч. „Самоково” – болницата – центъра – ул. ”Отец Паисий” – Легето – ул. ”Христо Смирненски” – стадиона
16,00 ч. Стадиона – ул. ”Христо Смирненски” – Легето – ул. ”Отец Паисий” – центъра – автогарата

Leave a Reply