Новини, Шарен свят

Разрешиха добива на подземни богатства в Самоковско

Подземни богатства – скалнооблицовъчни материали, ще търси в нашия район – м. Чучка, софийската фирма “Фриго – Макс”. Разрешението, издадено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, е публикувано в “Държавен вестник”, бр. 38 от 18 май т. г. Става въпрос за участък от 3 кв. км. Валидността на документа е две години.

Leave a Reply