Новини, Шарен свят

Районната прокуратура търси главен счетоводител

Районна прокуратура-гр.Самоков ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” – 0,5 щатна бройка. Изисквания и описание на длъжността: да е български гражданин;да има завършено висше икономическо образование; да има компютърна грамотност; да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер,независимо от това,че е реабилитирано;да притежава необходимите професионални и нравствени качества и умения за работа с бюджетно счетоводство. Типовата характеристика за длъжността „Главен счетоводител” се съдържа в чл.79,ал.1 наПОДАПРБ. Необходими документи: заявление; 2бр.декларации по чл.112, ал.2, т.1 и т.2 от ПОДАПРБ; декларация по чл.107а,ал.1 от КТ; автобиография ; нотариално заверено копие от диплом за завършено висше икономическо образование; документи, удостоверяващи трудов стаж като счетоводител:
1. При висше счетоводно – икономическо образование
– при магистърска степен – 2г.,
– при бакалавърска степен – 3 години,
2.С друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, вътрешния и външен одит и финансовата инспекция,
свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;медицинско свидетелство;медицинско удостоверение,издадено в резултат на извършен преглед,че лицето не страда от психическо заболяване.
Документите се приемат в Районна прокуратура – гр.Самоков,на адрес: гр.Самоков,ул.”Бачо Киро” № 1, етаж І, стая № 4 в срок до 30-ят ден от публикацията във вестника, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.30 часа.
Тел.за информация – 072266991.

Адм. ръководител – районен прокурор:
/В.Панева/

Leave a Reply