Новини, Читателски, Шарен свят

Районът около Продановския рид да се облагороди

По повод на публикацията „Искат мнението на гражданите за кътове за отдих и зелени площи” /бр. 78 от 17 октомври т. г. на в. „Приятел”/ имаме предложение да се облагороди районът около Продановския рид.
Хубаво е, че я има велосипедната алея от Самоков до Продановци, но още по-добре би било да се помисли и за облагородяване на пространството около нея. Може да се поставят пейки, да се съгради беседка или нещо подобно около лековитото кладенче Св. Петка.
В селото ни, а и в близкия Шести /Македонски/ квартал на Самоков, има не малко дърводелци. Със скромна помощ от Общината /осигуряването на материал например/ те могат да помогнат. Така биха се получили нови хубави кътове за отдих на жителите на Самоков и Продановци и на техните гости.

Жители на Продановци

Leave a Reply