Новини, Политика, Туризъм

Регламентираха определянето на националните курорти

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за туризма. Измененията са важни за териториите на националните курорти, какъвто е и Боровец.
Министърът на туризма ще може да предлага на правителството с решение да обявява националните курорти. Освен организирането, воденето, актуализирането и поддържането на Национален туристически регистър министърът на туризма ще организира, води, актуализира и поддържа и Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития.
Към министъра на туризма се създават Експертна комисия по регистрация на туроператорите и туристическите агенти, Експертна комисия по сертификация на туристическите обекти и Експертна комисия за определяне на степента на сложност на ски пистите.
Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма. В съвета ще участват заместник-министър на отбраната, както и по един представител на морските, на планинските и и на балнеолечебните национални курорти.
Със закона се забранява в туристическите сдружения да членуват политически партии, синдикални организации и религиозни институции и юридически лица. Съгласно закона Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията на общината. 
Отпадат изискването 50 % от живеещите да дават съгласие за отдаване на апартаменти и стаи за гости за краткосрочен наем, както и текстът, който засяга продуктовото зониране. 
В срок от 6 месеца трябва да се изработи наредбата за националните курорти. В документа ще бъдат посочени основните права и задължения на всички субекти, които ще работят на съответната територия и ще бъде обхванато всичко – от инфраструктурата до рекламата, включително дейностите, свързани с озеленяване и облагородяване. 
„Създаването на Национален регистър на туристическите забележителности ще ни даде възможност да популяризираме все повече туристическите атракции и забележителности, както и възможностите на тези обекти съгласно изискванията на правилата за финансиране по линия на европейските инструменти, така че да могат да кандидатстват за такава финансова подкрепа, ако отговарят на общите изисквания”, уточни  министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Тя допълни, че е осигурено съгласие по отношение на ски училищата. “Вече тази професия беше регламентирана в Закона за туризма. Прие се определението за ски учител, ски училища, и всички те трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър”, обясни още Ангелкова. 

Leave a Reply