Новини, Образование

Режат детските, ако детето не ходи на училище без уважителна причина

Ако детето не ходи на училище три дни без уважителна причина, семейството ще остане без детски, гласи ново правителствено постановление.
Отпускането на месечните помощи за дете се обвързва с редовното посещение на подготвителните групи в детските градини и в училищата.
Същевременно се прави изключение за деца, които не могат да посещават учебните заведения по здравословни причини.
Към молбата-декларация за отпускане на помощта трябва вече да се прилага и удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище.
При отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, помощта за съответния месец ще се спира.
С постановлението се правят и други промени. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в центрове от семеен тип /какъвто в Самоков сега се изгражда в района на бившето училище „Никола Драмалиев”/ и в други подобни специализирани домове, ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства ще се определят всяка година от правителството и ще се изплащат чрез бюджетите на общините.

Leave a Reply