Новини, Образование

Резервните пари в образованието ще се ползват при нужда по-рано

Разпределението на държавната субсидия в сферата на образованието в общината бе обсъдено на работна среща на 14 януари с участието на зам.-кмета Радослав Стойчев, ръководителката на финансовата дирекция Сия Шехтанова и директори на училища и детски градини.
Съобразно промените в закона на всяко училище, което няма статут на защитено /в общината такъв статут има само ОУ „Васил Левски” в Ярлово/, се отпуска добавка за условно постоянни разходи в размер на 27 хил. лв. годишно. Подобна добавка, но в размер на 17 хил. лв., получават и детските градини.
На съвещанието бе изяснено, че през тази учебна година в сравнение с миналата са по-малко с 81 учениците в общината. Има проблеми при формирането на паралелките, интеграцията на децата от ромски произход и др., а всичко това е пряко свързано с изразходването на средствата.
Както „Приятел” вече писа, повечето училища имат сериозен преходен финансов остатък от миналата година, който съответните ръководства могат да изразходват по собствено усмотрение.
Както и миналата година, с 0,3 % от средствата по единния разходен стандарт ще се финансират логопедичните кабинети /подобен кабинет има само към едно училище в общината/. Отделно 0,9 % от средствата се разпределят за малките училища /с под 100 ученика/ в района – учебните заведения в Говедарци, Радуил и Ярлово. 1,3 % се отпускат за разходи за гориво на тези три училища, които единствени са извън Самоков.
Резервът се запазва в размер на 3 %, но за разлика от преди, сега по решение на ръководството на общината тези средства ще бъдат отпускани по-рано, а не към края на годината. По принцип средствата от резерва могат да се използват само в случай на наложили се аварийни дейности или други непредвидени разходи. При новия подход тези пари ще могат да се предоставят за необходими текущи ремонти през цялата година.
Директорите бяха посъветвани да търсят по-активно възможности за подготовка на проекти, тъй като по този начин биха могли да се осигурят за учебните заведения сериозни европейски средства през следващия програмен период.
До 17 януари в общинската администрация трябва да бъдат представени проектобюджетите на училищата и детските градини, както и програмата за капитални разходи.
Както е вече известно, цялостният бюджет на общината за 2014 г. ще бъде разглеждан от Общинския съвет на 6 февруари.

Leave a Reply