Резултатите от първото класиране на осмокласници се очакват до 13 юли

В ПГ „Константин Фотинов“ за новата учебна година паралелките са три – по природни науки с интензивно изучаване на немски език, хуманитарна с интензивно изучаване на английски език, хардуерни и софтуерни науки с английски.
В ПТГ „Никола Вапцаров“ ще има три паралелки, от които две с по две специалности: икономика и мениджмънт и системно програмиране с английски; компютърна техника и технологии с английски и електрообзавеждане на производството с разширено изучаване на руски език; третата паралелка е по горско и ловно стопанство.
В СУ „Отец Паисий“ предвиждат две паралелки – икономическа информатика и хардуерни и софтуерни науки /и двете с английски език/.
В Професионалната гимназия по туризъм приемат кандидати по професия хотелиер, специалност „Организация на хотелиерството“; по професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на захар и захарни изделия /и двете – при дуална система на обучение/; по професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“ /дневна форма на обучение/.
До понеделник, 13 юли, се очаква да бъдат обявени резултатите от първото класиране на осмокласници.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*