Новини, Шарен свят

Река Бистрица отново излезе от коритото си

Вследствие на проливните дъждове в края на миналата седмица река Бистрица отново напомни какви беди може да причини. Този път щетите не са толкова големи, както в предишни случаи, може би и заради предприетите тогава мерки. Въпреки това ясно се вижда как оформената пътека от северната страна на реката, зад новата фитнес площадка в Туристическата градина, е „изядена” на места и водата е погълнала нова земна маса.
Дори и каменните насипи от тази страна на реката са пострадали, а въпрос на време е в буйните води на Бистрица да се озове и само дърво, което вече се намира в коритото на реката. Именно паднало по време на буря дърво пък се е спряло в преградата на дървения мост в съседство, а коренища и клони са затлачили и част от самото съоръжение. Явно този мост няма късмет, тъй като това е поредният случай, в който има щети по него след вандалски актове или влошени климатични условия. Калната земя наоколо – където я има и не е отмит най-горния слой на почвата, все още не може да попие дъждовната вода и засега минаването по този и следващия, по-малък мост, е затруднено.
Дано и сега, както в предните случаи, се реагира навреме, за да се осигури достъпна среда за хората, желаещи да подишат чист въздух в Лаго, които съвсем не са малко. Може би е редно да се помисли и как в бъдеще да се предотвратят негативните последствия при подобни бедствия.

Силвия Димитрова

Leave a Reply