Новини, Шарен свят

Рекултивацията на старото депо започна

В понеделник, на 3 август, стартира изпълнението на един от най-важните екологични проекти на Общината – “Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци” в местността Катранджия. Символичното начало поставиха кметът Владимир Георгиев и Златко Марков, представител на „Комунел Лайт” ДЗЗД – изпълнител на обекта.
Сред присъстващите бяха заместник-кметовете Сия Шехтанова и Люба Кленова, секретарят Ангелина Вангелова и други отговорни служители на Общината, кметът на близкото село Драгушиново Георги Хаджийски. Тук бяха и ръководителят на обекта инж. Найден Ендаров, и ръководителят на Регионалния център за управление на отпадъците Кирил Поповянски.
Строителните дейности трябва да приключат през есента. След това предстои тригодишна рекултивация на терена. Самият терен в крайна сметка ще бъде заравнен, затревен и залесен.
Финансирането е по спечелен от Общината проект и сключен договор с Министерството на околната среда и водите.
Общината е сключила договор за финансиране с МОСВ. Респективно Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството ще осигури средствата за техническата рекултивация на депото, а задължение на Общината е да финансира тригодишната биологична рекултивация.
С изпълнението на проекта ще се ликвидира едно от най-замърсените и неугледни места край града ни, като се превърне в облагородено зелено пространство.

Leave a Reply