Новини, Образование

Ремонтират НУ „Станислав Доспевски” за 270 хил. лв.

НУ „Станислав Доспевски“ ще бъде ремонтирано. Общината е спечелила проект за извършване на текущ ремонт на сградата по проект „Красива България“ на стойност 269 331 лв. 63 % от средствата – 169 678 лв., ще осигури Общината. Останалите около 100 хил. лв. ще дойдат по проекта.
Предвижда се да се ремонтира фасадата на сградата, като се постави топлоизолация. Ще се ремонтира и покривът на входовете от югоизточната страна, както и покривът на едноетажната постройка от северозападната страна. Текущ ремонт ще бъде извършен и на стрехите.
Предстои да се подпише договор и да се открие процедурата за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Очаква се обектът да бъде готов за началото на новата учебна година.

Leave a Reply