Новини, Образование, Шарен свят

Ремонтират покрива на ПГ “Константин Фотинов”

Започна ремонт на покрива на сградите на ПГ „Константин Фотинов”. Средства в размер на 200 хил. лв. са осигурени от Министерството на образованието и науката.
Основно ще се ремонтират покривите на главното и на помощното здание. Вече се подменя изцяло дъсчената обшивка, която е съвсем износена. След това ще бъде поставена хидроизолация и ще се подменят керемидите. Ще се постави и ламаринена обшивка на козирките. Предстои да се подменят и олуците.

Leave a Reply