Новини, Шарен свят

Ремонтират с близо 2 млн. лв. четири улици в Самоков

Кметът Владимир Георгиев подписа договор за близо 2 млн. лв. за финансиране на ремонт на улици в Самоков.
Проектът предвижда реконструкция на ул. „Преспа” /главната улица а кв. „Самоково”/ и на улиците „Христо Смирненски”, „Христо Ботев” и „Мусала”. Ще бъдат изградени и велосипедни алеи по протежение на „Хр. Смирненски” и Мусала”.
Планираните строително-ремонтни дейности включват поставяне на бордюри, направа на тротоари, полагане на плътна асфалтова настилка и на хоризонтална маркировка. Практическата работа ще започне след процедурата за обществена поръчка, чрез която ще бъде избран изпълнител и ще се сключат съответните договори.
Договорът е парафиран с Държавния фонд „Земеделие”. Ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Техническият проект е изготвен от „Инфраструкт” ООД, като дружеството ще упражнява и авторския надзор. Одобрените средства възлизат на 1 913 582 лв.

Leave a Reply