Новини, Шарен свят

Ремонтират с 4.3 млн. лв. пътищата за Доспей, Белчин и Злокучане

Предстои да бъдат извършени строително-ремонтни дейности за 4.3 млн. лв. на общинските пътища от Самоков през Драгушиново за Злокучане, от Самоков до Доспей, отклонението от Злокучане до софийското шосе, както и трасетата от Баните до Белчин и от селото до основния път за Клисура и Дупница.
Договорите за реализация на проекта „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков” бяха подписани на 16 юли от кмета Владимир Георгиев и представители на фирмите, спечелили съответната обществена поръчка.
Основен ремонт на пътищата до Белчин ще извърши „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство” АД. Шосетата до Доспей, Драгушиново и Злокучане ще обнови „Бекастрой” АД. Строителният надзор се поема от „Трансконсулт – БГ” ООД. Консултантски услуги по целия проект пък ще осъществява „Джи Джи Консулт” ООД.
Освен рехабилитация на настилката, проектът предвижда и изграждането на кабелен канал по трасетата на пътищата, като така ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на бъдещи инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели в тези участъци. По обновените пътища ще се поставят пътни знаци и съответната маркировка.
При подписването на договорите кметът Георгиев заяви, че вярва във възможностите на фирмите-изпълнители. Те са се доказали през изминалите години с качествената си работа.
Предвижда се цялата документация сега да се предаде за проверка във фонд „Земеделие”. Очаква се практическата дейност да започне най-рано след около два месеца. Крайният срок за приключване на предвидените основни ремонти на пътища ще изтече през м. юли 2020 г.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на селските райони”, подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
На подписването на договорите присъства зам.-кметът Сия Шехтанова, както и кметовете на селата, чиито пътища ще бъдат обновени – Венета Балабанова, Георги Хаджийски, Кристиян Здравков и Николай Гешев.

Leave a Reply