Новини, Шарен свят

Ремонти на кметствата започват

С обновяване на сградата на кметството в Горни Окол стартира изпълнението на проекта „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на селските райони“. Ще бъдат основно ремонтирани и кметствата в Рельово, Долни Окол, Шипочан и Гуцал.
Строителната площадка в Горни Окол бе открита с водосвет и благословия от свещ. Емилиян Дамянов. Кметът на общината Владимир Георгиев и управителят на фирмата-изпълнител – „Само Строй”, символично поставиха първия панел от изолацията.
Стана ясно, че успоредно ще се работи и по сградата на кметството в съседното село – Долни Окол. След това дейността ще продължи в Шипочан.
Предвижда се на сградите на кметствата в петте села да бъде подменена дограмата, да се постави топлоизолация на фасадите и да се ремонтират покривите, където това се налага. Работата трябва да приключи до края на строителния сезон.
Междувременно през тази година в Горни Окол ще бъде обновен и площадът, като за целта е осигурено финансиране по европейска програма.

Leave a Reply