Новини, Политика, Шарен свят

Ремонтът на поликлиниката започна

“Започна вече ремонтът на поликлиниката. Ремонтират се общите тоалетни на третия етаж. Имаме амбицията да подобрим вътрешното състояние на общите помещения, да ги освежим, боядисаме, да увеличим осветеността”, заяви на специална пресконференция на 4 април новият главен експерт “Хуманитарни дейности и общинска собственост” в Общината инж. Иван Върбев. Той е познат като управител на общинското предприятие “Спортни имоти и прояви” и на зала “Самоков”, но преди няколко години се е занимавал със стопанските въпроси именно в болничния комплекс.
С решение на Общинския съвет отскоро поликлиниката, която е общинска собственост, ще се управлява пряко от Общината и местната администрация /досега тази дейност по решение на самоковската управа се изпълняваше от “МБАЛ-Самоков” ЕООД/. Именно управлението и стопанисването на поликлиниката ще бъдат главна задача и на г-н Върбев, като ударението се поставя върху започналия вече ремонт на сградата, която е в експлоатация от около 35 години.
До есента ще се обмисли и начин за по-ефективно отопление на общите помещения. Стремежът е да се създадат и по-добри условия за поддържане на чистотата и вътрешния ред.
Както поясни Ив. Върбев, специалисти от Общината и болницата вече са уточнили състоянието на всички помещения и необходимостта от неотложни ремонти. Предстои да се прецени на кое да се даде предимство, как да се разпределят във времето отделните ремонтни работи. Във връзка с това ще се планират и нужните средства.
Засега промени в щата няма да има, няма да се обособява и специално звено, а допълнителни задачи по ремонта на поликлиниката ще се възлагат на отделни служители от общинската администрация.
Една от най-важните задачи за тази година е ремонтът на покрива, тъй като сега особено тежко е състоянието на помещенията на последния трети етаж и специално на стоматологичните кабинети и клиничната лаборатория. Предишният подобен ремонт е правен преди 5-6 години, но заради многобройни течове има нужда от подмяна на водосточни тръби, улуци и други съоръжения.
Както увери Върбев, ще бъдат подменени и износените и неугледни пейки в общите помещения на поликлиниката. Ще бъдат поставени и нови указателни табели.

Leave a Reply