Новини, Политика, Шарен свят

Речни корита ще се чистят и мостове ще се укрепват, за да няма наводнения

Най-бързи мерки за предотвратяването на наводнения трябва да се вземат в Говедарци и Шипочан, стана ясно на заседанието на общинския щаб за борба с бедствията и авариите.
Заседанието на щаба се състоя в понеделник, на 20 февруари. Участваха цялото кметско ръководство, ръководителите на пожарните в Самоков и Боровец, на местните структури на “ВиК” и “ЧЕЗ”, на Държавното горско стопанство, Общинското лесничейство, фирма “Бекастрой”, “МБАЛ-Самоков”, експерти от Общината.
Кметът Владимир Георгиев обясни, че щабът се свиква заради изключително влошените атмосферни условия и заради мерките, които трябва да се вземат, за да се предотвратят евентуални бедствия при предстоящото топене на снеговете.
Георги Терзийски, главен експерт “Гражданска защита” в Общината, направи обстоен преглед на състоянието на язовирите и реките в района и обясни какви ежегодни грижи се полагат за тях, но и какви опасности крият те за всяко населено място.
Яз. “Бели Искър” има обем от 15 млн. куб. м вода, но сега е пълен с една трета от капацитета си. Собственост е на Софийска община и се контролира от “Софийска вода”. Преди три години там е извършен ремонт и неприятни изненади не се очакват.
Яз. “Алино” е потенциално опасен за селото, но се преценява, че стената е здрава. Обемът му е 650 хил. куб. м вода, една трета от която сега е източена. Яз. “Марица” с обем 350 хил. куб. м е собственост на Тексим банк. Водоемът се наблюдава ежедневно. “Кумански дол” край Ковачевци е пълен наполовина. Язовирът не представлява опасност за селото.
Г-н Терзийски добави, че на язовирите два пъти годишно – пролет и есен, се прави задължителен преглед.
Особено важна задача сега е да се почистят речните корита от паднали дървета и храсти. Общинското лесничейство трябва да създаде организация за извършването на тази дейност с помощта на местното население. Зам.-управителят на лесничейството инж. Георги Чапкънски увери присъстващите, че ще се проверят всички речни корита и ще се вземат необходимите мерки, като особено внимание ще се обърне на коритата на р. Шипочница и р. Бистрица. Г-н Чапкънски настоя тази дейност да се съгласува с “Басейнова дирекция”.
Необходимо е и да се укрепят мостовете, където това е наложително. В това отношение невралгични са мостовете на реките в Ново село, Райово, Злокучане, Говедарци, чиито основи често се подкопават от прииждащите буйни води. Ще се закупят и чували, които да се пълнят с пясък и да се укрепват с тях при нужда застрашени участъци от бреговете на реките.
Д-р Красимира Ковачка, управител на “МБАЛ-Самоков”, заяви, че при нужда има готовност за осигуряване на необходимото медицинско обслужване.
Трябва да се действа бързо, да не се чака топенето на снега, тъй като в такъв случай мерките могат да се окажат постфактум, бе изтъкнато още на съвещанието.

Leave a Reply