Новини, Политика, Туризъм

“Рилски турист” ще отделя повече усилия и средства за ученическия туризъм

В сравнително спокойна атмосфера и в присъствието на председателя на Инспектората на БТС В. Симов протече годишното отчетно събрание на дружество “Рилски турист”. Доклад за цялостната дейност на сдружението, включително и финансов отчет за 2011 г., изнесе председателят на Управителния съвет Марияна Илиева.
Отчетът на Контролния съвет представи неговият председател Е. Шехтова. Насоките за развитие на ”Рилски турист” за периода 2012-1017 г. пък бяха изготвени от члена на Управителния съвет Сн. Лалева.
Отчетите на Управителния и Контролния съвет, Насоките за развитие на туристическото движение в общината, както и бюджетът за 2012 г. бяха приети с мнозинство.
По този начин бе гласувано и изключването на член на Управителния съвет, което не се е случвало в работата на дружеството до този момент. Мотивите за изключването – уронване на авторитета на дружеството и грубо нарушаване на договорните отношения с дружеството, бяха изготвени от Иванка Стефанова, член на Инспектората на БТС, на УС на „Рилски турист” и председател на събранието.
Публично, чрез публикация в местен вестник, кандидат-член /от 4 дни/, на възраст около 60-годишен, който до този момент не е бил член на дружеството и не е допринесъл нито с труд, нито с участия в каквито и да било негови изяви, си позволи да коментира неясни и непроверени „факти”, да дава оценка за работата на сега действащия Управителен съвет. Ясно бе, че той „геройски” и „саможертвено” се съгласи да бъде „говорител” на няколко недоволни от всичко случващо се в туристическото дружество.
С езика на цифрите точно на това събрание бе сложен край на недомлъвките, на популярното „казано-речено”. Така се оказа, че сумите, влезли в дружеството, са повече от всякога, и както се изрази г-н Михов, “на пръсти се броят в страната дружества с такъв финансов ресурс, суми, отделени за дейности, за поддръжка на хижите и материално-техническата база, както и преходен остатък.”
Зададени бяха въпроси от рода на „Трябва ли председателят да получава месечен хонорар?”, „Нужно ли е на членовете на Управителния съвет да се заплащат суми за работа в заседания?”, „Кой трябва да определя размера на тези суми?”. Отговорът дойде от общото събрание, което се произнесе, а за някои от предложенията гласува явно.
По отношение на предложение за увеличаване на клубната сума на ветераните туристи, общото събрание взе решение тя да бъде запазена в сегашния си размер – 1500 лв. Управителният съвет обаче пое ангажимент при крайна необходимост да окаже нужната финансова подкрепа.
Наред със средствата за клубовете, предвидени бяха суми за развитие на ученическия туризъм, за участия в прояви на дружеството, за туристическите отряди в училищата, както и за обучение на учители и всички, занимаващи се с ученическия и младежкия туризъм.

Снежана Лазарова

Б. Р. Повече за “Основните насоки” за развитието на туризма в общината до 2017 г. очаквайте в един от следващите броеве.

Leave a Reply