История, Култура, Новини, Статии, коментари

Родолюбив труд, който заслужава признание

За книгата „Широки дол” на Георги Захов

Книгата на Георги Захов за Широки дол, която излезе наскоро, е колкото културно събитие, толкова и родолюбива проява. По своята форма, със своя подход, стил и начин на списване четивото разчита на науката, на документи, на факти. От друга страна по своето съдържание и по своя вътрешен патос то представлява патриотично краеведско писание.
Преди всичко радостно е, че има вече книга за Широки дол, което е третото по големина /от общо 24 села/ село в общината, а досега бе едно от малкото без своя писана история. В този смисъл произведението на Захов е ценен влог в този род изследвания в региона.
Историята на селото е написана с научен подход, с вглеждане в процесите и явленията, проследени са тенденциите в развитието на Широки дол от неговото зараждане буквално до наши дни, направен е и опит за надникване в бъдещето.
Авторът се спира на разположението, възникването и произхода на името на селището. Специално внимание е отделено на известното Широкодолско кале. Дадени са и много ценни данни, съдържащи се в османските данъчни описи още от 15 век, а и по-късно. Отделен раздел е посветен на железарството и рудодобива край селището. Някои сведения се публикуват за първи път или са много малко познати.
Професионално и подробно са разработени материалите за ролята на православното християнство в развитието на Широки дол. Пространно място е отделено на просветната дейност, на неколкократното строителство на училищни сгради в селото. Посочени са главните учители и директорите от основаването на училището през 19 в. досега. Много интересна е главата „Даскал Никола – просветител и книжовник в Широки дол и Самоков в края на 18 век”.
Задълбочено е разработен и разделът за селото по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Специално са описани животът и подвигът на родения в Широки дол подофицер Димитър Терзийски, който в боя при Булаир пленява турско бойно знаме. Захов ни запознава и с анкета от 1938 г., която също дава представа за миналото и тогавашния ден на голямото самоковско село.
Летописът на местното читалище „Виделина”, на кредитната кооперация „Пробуда”, на ТКЗС-то, наречено „Светъл път”, също са съхранени в тази книга. Верен на изискването за всестранно обхващане на историята и съвремието на Широки дол, авторът се спира и на развитието на спорта в селото и особено на футбола.
Авторът не робува на описанието, не е обикновен хроникьор. Зад отделните факти, сведения, документи, събития той се стреми да открива тенденциите, да обосновава станалото. В този смисъл изключително ценен е разделът за демографските проблеми. И на Широки дол населението намалява, но с видимо по-бавни темпове. Там и днес жителите са около хиляда, докато половината села в нашия край сега са с по сто-двеста–триста човека население. Една от причините за всичко това са традициите в изграждането и благоустрояването на селото.
Публикуван е и списък на кметовете на Широки дол от 1944 г. до ден днешен. От лични впечатления, исторически сведения и от разговори с възрастни хора пък Захов е успял да събере най-впечатляващото в характеристиките на отделните родове в селото.
Поместени са и десетки снимки, скици, копия от документи, които не само разнообразяват повествованието, но го и допълват и обогатяват.
Стила на Захов бих нарекъл научнопопулярен. При този автор няма белетристика в лошия смисъл на тази дума, няма измислици или пищни художествени картини, но всичко при него е научно достоверно, обективно и същевременно предадено така, че читателят сякаш чете разказ или четиво, което хем е полезно, хем е приятно. Захов пише непринудено и ненатрапчиво, с тънък усет за баланс.
Отначало, преди около три години, работата по тази книга бе започната от Хрим Христовски. Историк по образование, краевед, автор и на книга за историята на Ново село, Христовски се захвана с желание и амбиция за това дело, но за съжаление скоро след това си отиде без време от този грешен свят. Малко по-късно, за да не остане работата насред път, Георги Захов продължи започнатото и го доведе до успешен край.
Никое човешко дело не е съвършено. Не е изключено и в тази книга да са допуснати, макар и неволно, непълноти, неясноти, дори грешки. Възможно е за Широки дол в бъдеще да се пише още по-подробно, да се засегнат и други страни от историята и многоликия живот на селото. Възможно е в бъдеще да се появи допълнено издание или други изследователи да продължат дейността по темата. Засега е важно, че я има тази книга.
Захов е творец, с когото е удоволствие човек да работи. Той е изключително работлив, коректен, уравновесен и умее да действа в екип. Нещо повече, бих казал, че има нещо ренесансово в неговата личност.
Самата книга излезе благодарение на осигурените средства от църковното настоятелство в Широки дол и от 14 частни лица. Свалям шапка на тези хора за родолюбивите им чувства и за щедростта. Жестът напомня делата на възрожденците. Самият Захов е един своеобразен възрожденец от 21 век. Трудът на автора и спомоществователите заслужава да бъде подкрепен най-малко с прочитането на тази книга.

Тодор Попов

Leave a Reply