Новини, Образование

Ромските родители и възпитанието

В изпълнение на проект „Образование за всички“, финансиран от ромския образователен фонд, самоковското сдружение „Романи бах“ организира двудневен семинар на тема: “Привличане на ромските родители в образователно-възпитателния процес. Изграждане на ефективна комуникация между родителите и педагогическите специалисти“. Обучението с учителската и родителската общност от училища и детски градини от общината бе проведено в Боровец на 21 и 22 април.
В първия ден участниците се запознаха с общата законова рамка на процеса на мултиетнически диалог и приобщаване, както и със спецификите на мултиетническо взаимодействие в училищната среда. Визуализираните презентации помогнаха за създаване на практически модели, а лекторите предизвикаха вземането на оригинални решения на поставени казуси.
През втория ден родителите представиха различни симултативни игри, в които приемаха ролята на собствените си деца, както и разменяха ролята си с тази на учителите.
Резултатите от обучението бяха систематизирани и обобщени от водещите лектори. Участниците в семинара оцениха обучението като изключително ползотворно.

Leave a Reply