Новини, Шарен свят

Ромският квартал ще се преобразява

Едно от последните решения на Общинския съвет е за изработване на регулационен и застроителен план в северната част на Самоков, южно от околовръстния път. Там ще се оформят нови улици и ще се обособят парцели за жилищно строителство с необходимите комуникации, включително водопровод, канализация и електрически връзки.
Така от местната управа се надяват да бъде преодолян и проблемът с незаконно присъединените ромски къщи към електроразпределителната мрежа.
7700 лв. ще струва изготвянето на специализираната карта и 18 600 лв. – новият подробен устройствен план на зоната. От администрацията поясниха, че средствата ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2014 г.
Очаква се през следващия програмен период да бъдат отпуснати и значителни средства по програми, предназначени за подобряване на условията за живот на ромите. Затова и Общината трябва да има проектна готовност да кандидатства за подобно финансиране.
През последните години бяха вече предприети някои действия за облагородяването на района на Седми квартал. Завършена бе канализацията на р. Боклуджа по европейски проект, почистено бе наскоро и оформилото се нерегламентирано сметище в Искъра и по бреговете на реката.
Целта на всички предприемани мерки в района е да се спре незаконното строителство северно от сегашната ромска махала и бившия завод „Любчо Баръмов”, дължащо се на нарастващото ромско население и нуждата от нови жилища, както и да се предотврати загрозяването на лицето на града откъм север.

Leave a Reply