Култура, Новини, Образование

Ромчета издирват стари песни, носии, легенди

В клуб “Етнически култури” с ръководител Теменужка Маринкова учениците от 6-а клас на ОПУ “Неофит Рилски” издирват автентични песни от Самоковско, събират стари носии и предмети от бита на българи и роми, изучават занаятите на двата етноса, записват предания и легенди за известни личности и местности.
Клубът е създаден по проект “Учим заедно и успяваме”, спечелен по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.
Проектът се изпълнява от сдружението с нестопанска цел “Реформа и развитие” в партньорство с училищата “Д-р Петър Берон” и ОПУ “Неофит Рилски”. Финансирането е от Европейския социален фонд и от републиканския бюджет.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Работата започна през август. Занятията ще се провеждат в продължение на 10 месеца с участието на 40 учители и 240 ученици.

Leave a Reply