Новини, Образование

Ръководители на общината се срещнаха с директори на училища и детски градини

Снимка: архив

Работна среща на директорите на училища и детски градини от общината се състоя на 2 октомври. В срещата участваха кметът Владимир Георгиев и зам.-кметът Васил Сайменов.
Коментирани бяха условията и сроковете за приема на бъдещите първокласници, както и общи правила за приемане в детските градини. Изтъкнато бе, че трябва да се подобри координацията в работата на общинската администрация и учебните и детските заведения.
Въз основа на информация от директорите ще бъде изработен Общински календар за мероприятия, както и Общински спортен календар. Разисквани бяха и някои транспортни проблеми.
Направено бе предложение Общината да съдейства за организиране на ски курс за 6-годишните деца от подготвителните групи. Коментирана бе и съвместната работа с треньорите от Ученическата спортна школа, които са, в известен смисъл, свързващо звено между училищата и спортните клубове. Целта е да се развие масовият спорт. Общо бе мнението, че трябва да има повече масови спортни прояви със състезателен характер и награди; турнирите да влязат, така да се каже, в училищния двор.
Присъстващите се обединиха около предложението такива срещи да се провеждат периодично, поне три пъти в рамките на учебната година.

Жулияна Костова
главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Снимка: архив

Leave a Reply