Новини, Политика

Р. Герасимова: Съзнавам, че отделът е много сериозен и отговорността е голяма

Ралица Герасимова

Ралица Герасимова, гл. експерт “Социални дейности и здравеопазване” в Общината:
Съзнавам, че отделът е много сериозен и отговорността е голяма

Главен експерт “Социални дейности и здравеопазване” в общинската администрация от 1 февруари е Ралица Герасимова. Тя е самоковка. Завършила е гимназия “Константин Фотинов” и социални дейности в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. Има 13 години трудов стаж като социален работник в общинската дирекция “Социално подпомагане” в Самоков. Омъжена е, с две деца.
За новата си работа г-жа Герасимова сподели: “Отделът е много сериозен, с широко поле на дейност. Обхваща всички социални услуги в общината. Сега, в първите дни, се ориентирам кое докъде е стигнало. На първо време се заемам с най-належащите задачи. Щом съм се захванала с тази отговорна дейност, преценила съм, че ще се справя.”

Leave a Reply