„Самел-90” и училища ще въвеждат дуалното обучение

Среща във връзка с дуалното обучение /съчетаването на ученето с работа/ и възможностите, които предлага фирма „Самел 90“ АД в тази насока, се състоя на 1 февруари.
Както е известно, дуалното образование предполага включването в учебните програми както на обичайната теоретична подготовка, така и провеждането на задължителен стаж в предприятие в зависимост от специалността. Тук важен фактор са самите фирми, които трябва да подемат инициативата за откриването на паралелки по необходимите им специалности.
В този смисъл срещата в най-голямото самоковско промишлено предприятие бе особено ценна. С ръководния екип на завода начело с изпълнителния директор инж. Петър Георгиев се срещнаха директори и учители от ПТГ „Никола Вапцаров“, Професионалната гимназия по туризъм, СУ „Отец Паисий“ и СУ „Никола Велчев”. От страна на фирмата присъстваха още юристи и специалисти по човешките ресурси. В срещата участваха и зам.-кметът Люба Кленова, и гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт“ в Общината Снежана Дамянова.
Присъстващите се съгласиха, че диалогът и партньорството между образованието и бизнеса могат да допринесат много за преодоляване на все по-задълбочаващите се напоследък проблеми с липсата на специалисти за производството и от друга страна – с реализацията на младите хора. Домакините поясниха, че в „Самел 90“ и свързаните със завода дружества се трудят общо около 500 души; извършват се 30 различни икономически дейности; работят специалисти, имащи 60 различни професии.
В рамките на дуалното обучение могат да се провеждат стажове и ученически практики след учебно време, през ваканциите. Дейността на младежите в работна среда ще им помогне да придобият ценен опит, още повече, че в експлоатация във фирмата е най-съвременна техника; на срещата стана ясно, че за покупка на нови машини заводът инвестира от 1 млн. до 3 млн. лв. годишно. Младите хора ще имат възможност да започнат работа тук и веднага след завършване на средното си образование, а след това по желание и да продължат да се образоват.
На срещата бе изразена надежда, че се полага началото на едно резултатно взаимодействие. Известно е, че в близкото минало на завода и на някои местни учебни заведения има добри практики в това отношение.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*