Новини, Шарен свят

“Самел-90” с проект за супермодерно осветление

“LED осветлението – осветление на бъдещето” – проект под този надслов ще осъществява “Самел-90” АД през следващите две години.
Проектът ще се изпълнява по договор от 28 декември м. г. за подпомагане на внедряването в производството на нови продукти – осветители, създадени на основата на мощни светодиоди.
Финансовата подкрепа е от оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността за българската икономика /2007-2013/”. Съфинансирането е чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предвижда се да се закупи и монтира необходимото високотехнологично оборудване. Ще се подпомогне усъвършенстването на самите осветители, ще се изработят бизнес и пазарна стратегия за продуктите.
В крайна сметка се очаква да се увеличи производственият капацитет, да се повиши технологичното ниво на фирмата, да се осигури високо и стабилно качество на продуктите, като същевременно се намалят производствените разходи и себестойността. Планира се да нараснат и приходите от износ на изделията.
От фирмата коментираха, че проектът е израз и на социално отговорното отношение на дружеството. Известно е, че в града ни безработицата е двойно по-голяма от средната за страната, а изпълнението на новото начинание ще гарантира устойчива заетост в условията на криза.
Проектът ще допринесе и за опазване на околната среда. Знае се, че в плана за развитие на общината до 2013 г. е предвидено осигуряването на чисти производства и услуги /включително модернизиране на уличното осветление/ с цел развитието на района като туристически център.

Leave a Reply