Култура, Новини

Самоковската библиотека сред първите в национална програма

В София на 4 декември се състоя национален форум „Библиотеки с бъдеще”. Сред участниците бяха кметът на Самоков Владимир Георгиев и Албена Ихтиманска, главен библиотекар в Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“.
На форума бяха представени резултатите по програма „Глоб@лни библиотеки – България” /2009–2013 г./. Стана ясно, че за пет години Програмата е постигнала 4935 точки за безплатен интернет достъп. 960 библиотеки имат вече модерно компютърно оборудване, предоставят се нови услуги, основани на съвременните технологии. Обучени са 3740 библиотекари, улеснен е достъпът до административни услуги.
Самоковската библиотека е била сред първите, включени в Програмата, и вече е осъществила два проекта. „Изгубеното наследство на Самоков” през м. г. е спечелил първа награда в конкурса „Глобални библиотеки – България – място за електронно включване 2012“.
Другият проект – „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълнители от кметствата на община Самоков за работа със сайтове и административно-правни програми за електронни услуги за гражданите”, пък бе един от седемте проекта, избрани да бъдат представени на високия форум и предизвикали интереса на участниците.
Този проект утвърждава новата роля на съвременната библиотека, която освен място за общуване с книгата предлага и новости, улеснява достъпа до административни услуги и осигурява, както поясниха специалисти, „икономически изгодна и ефикасна инфраструктура за пожизнено продължаващо обучение”.

Leave a Reply