Новини, Политика

Самоковската управа не одобрява отчета и плана на Асоциацията по ВиК

Снимка: архив

Във връзка с предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София Общинският съвет упълномощи на заседанието си на 13 февруари кмета Владимир Георгиев като представител на Община Самоков в асоциацията да гласува против приемането на отчетите за дейността и бюджета на асоциацията за 2019 г. и против приемането на бюджета на асоциацията за 2020 г.

Leave a Reply