Новини, Шарен свят

Самоковските строители-ветерани си поставиха нови задачи

Клубът на строителите-ветерани да има своя база, да се изготви и предложение за ремонт на някои участъци от стената на р. Искър – тези и други някои нови задачи записаха в основните си насоки за работа през тази година членовете на клуба, събрали се на 18 април на отчетно събрание в конферентната зала на хотел „Арена”.
Основните насоки бяха представени от избрания неотдавна нов председател на клуба инж. Васил Кънев, а присъстващите ги дообогатиха с препоръките, въпросите и предложенията си.
Преди това доскорошният ръководител на клуба, негов учредител и сега почетен председател Димитър Йончев отчете цялата петгодишна дейност на сдружението от неговото образуване на 5 юли 2013 г. досега. Изтъкнато бе, че самоковският клуб е втори в страната и първи в град, който не е областен център. Членовете му в началото са 28, а сега са 49, въпреки че междувременно са починали 9 души /тяхната памет беше почетена със ставане на крака и едноминутно мълчание/.
Строителите-ветерани са посрещнали като домакини свои колеги от Димитровград, гостували са за обмяна на опит в Благоевград, а сега се предвижда да посетят и Петрич. Десет от членовете на клуба са носители на златния почетен знак на Самоков, 8 са инженерите, 14 – строителните техници. Сред членовете има и архитект, и геодезист. Член на клуба е и президентът на „Главболгарстрой” и почетен председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов.
За периода са издадени две книги – „Самоковските строители” и „5 години клуб на строителите ветерани – Самоков”. Самоковските ветерани са първите в страната, издали книга за строителството в своя град и район. Учредена е и значка „Строител-ветеран”.
По-рано в същия ден, когато се състоя събранието, ветераните-строители участваха активно и в откриването в новия крайречен парк на морена с надпис в чест на строителите на стената на р. Искър в рамките на града ни. Трогателен момент беше, когато непосредствено след събранието член на клуба стана и дългогодишната общественичка и съпруга на майстор строител – Йорданка Караджичкова. Самата тя възкликна, че окончателното си решение да членува в клуба е взела и под влияние на впечатляващото тържество за откриване на морената, а и в израз на признание и благодарност към самоковските строители, изградили както стената на Искъра, така и още толкова много големи обекти в града, региона и страната, както и в чужбина – Русия, Украйна, Германия, Близкия Изток.
От името на събралите се бе изразена благодарност на общинското ръководство, на Националния клуб на строителите-ветерани, на Камарата на строителите, на зам.-председателя на Областното й представителство Красимир Милушев, както и на многото дарители, подпомогнали по различни начини разностранната дейност на клуба.
Инж. Васил Кънев и Димитър Йончев бяха избрани единодушно за делегати на годишното отчетно събрание на Националния клуб на строителите-ветерани, което ще се състои в София на 27 април.

Тодор Попов

Leave a Reply