Зимни спортове, Новини, Спорт, Туризъм

Самоковските ученици ще карат безплатно ски на Боровец

В Самоков на 8 януари се състоя среща на директори, учители по физическо възпитание и спорт, представители на общинската администрация и „Бороспорт” АД във връзка с прилагането на споразумението от 18 май м. г. за свободно ползване на подемните съоръжения в Боровец от самоковските деца и ученици през ски сезона.
За децата, учениците и подрастващите от самоковските спортни клубове се предвижда издаването на безплатни лифт-карти без ограничение по време на ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието, а през учебно време – в рамките на една седмица за всеки месец от ски сезона за дадено училище или детска градина.
Когато е сформирана организирана група, ръководителят й също ползва безплатна лифт-карта. Предвидена е и възможност за индивидуално ползване – родител има право да заведе детето си на ски. В този случай родителят не ползва безплатна лифт-карта, а самоличността на ученика се удостоверява с бележник, ученическа или лична карта.
И в двата случая училищата подават заявка – списък на групата или на учениците, желаещи да ползват лифтовете. Списъкът се заверява от директора и от упълномощено длъжностно лице от Общината. Определената каса на „Бороспорт” е „Ситняково”, на писта „Червено знаме”, където заверените списъци ще са налице, там ще се получават и лифт-картите. „Бороспорт” не осигурява безплатно ски учители и екипировка.
Споразумението между Общината и „Бороспорт” от 18 май 2015 г. е за срок от 2 години.

Жулияна Костова
главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Leave a Reply