Самоковският Общински съвет ще заседава на 22 ноември

Сесия на местния парламент ще се състои на 22 ноември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на Общинския съвет и на кмета.
Подготвяйки се за заседанието, участниците в комисиите по образование, култура, младежки дейноости и спорт и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика ще се съвещават в понеделник, на 12 ноември, от 13.30 ч. и от 16 ч. Също от 16 ч. на следващия ден е заседанието на комисията по устройство на територията и екология. Пак от 16 ч., но на 14 ноември, проблемите ще обсъжда комисията по здравеопазване и социални дейности.
На следващия ден от 14.30 ч. и 15.30 ч. предложенията си ще оформят комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, и по законност, обществен ред и общинска собственост. Последни – на 16 ноември от 13.30 ч., се събират членовете на комисията по бюджет и финанси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*