Култура, Новини

Самоковски библиотекари се обучават в Испания

В изпълнение на проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” от 17 до 21 октомври в Барселона се проведе първото обучение по модерен библиотечен мениджмънт. Участваха директорите на общинските библиотеки в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков /Албена Ихтиманска/ – участници в консорциум „Модерна библиотека”.
Основни акценти в обучението бяха стратегиите за развитие, библиотечният брандинг, управлението на библиотечните екипи, екосъобразните практики в работата на библиотеките, библиотечните мрежи, партньорствата с институциите и гражданите, библиотечният маркетинг.
Посетени бяха пет общински библиотеки в Барселона и Националната библиотека на Каталуния. Проведоха се работни срещи с директорите и главните библиотекари. От презентациите, направени от испанските колеги, стана ясно, че в Каталуния има последователна държавна политика в подкрепа на библиотеките. Съществуват стандарти за работа и финансиране на библиотеките, на основата на които е осигурено ритмично комплектуване на нови библиотечни документи; заплащането на служителите; образователните дейности; реконструкцията и поддръжката на сградите.
Акцент в представянето на добрите практики бяха кооперацията и координирането между библиотеките; работата с имигрантските общности; проучването на потребителските потребности.
Проектът „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” се осъществява от фондация „Глобални библиотеки – България“ и се финансира по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и ще се изпълнява в партньорство със 7-те библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“.
През тази седмица – от 7 до 11 ноември, на обучение в Испания във връзка с по-нататъшното изпълнение на проекта и предоставянето на нови видове услуги са други представители на 7-те библиотеки. От самоковската библиотека „Паисий Хилендарски” сред тях са Марлена Станоева и Милена Бичакова.

Снимки: Мирослав Колев

Leave a Reply